İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ

OKYANUS GRUP olarak misyonumuz, en son teknoloji, mühendislik, imalat ve montaj yöntemlerinden faydalanarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Şartlarına göre en üst düzeyde bir kalite bilinciyle yaptığımız işi; müşterilerimize zamanında ve sıfır kazayla teslim etmektir.OKYANUS GRUP olarak temel amacımız, KAZA-OLAY ve MESLEK HASTALIKLARINDAN arındırılmış bir İŞ ORTAMI oluşturmaktır.

NASAKOMA YAPI; tüm çalışanlarının işçi sağlığı, güvenliği, ve çevre bilincini oluşturma ve sürekli olarak geliştirmenin öneminin farkında oldukları bir kültür oluşturmayı hedeflemektedir.

İşçi sağlığı, güvenliği, çevre ve sürekli gelişim konularına ilişkin tüm ilgili yerel ve uluslararası yasalara, yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve düzenlemelere uymak öncelikli çalışma prensibimizdir.

Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin bireysel sorumlulukları hakkında tam bilgi sahibi olmaları konusunda onları desteklemekte ve gerekli eğitimleri vererek katılımlarını sağlamaktayız.


NE YAPIYORUZ

Çalışanlarımız, alt yükleniciler ve ziyaretçiler için en üst düzeyde sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmak adına kaza risklerini sıfıra indirebilmek gayretiyle risk değerlendirmeleri üzerinde azami önemle durmanın bilinci içindeyiz.

Bu bağlamda İSG yönetim sistemimiz,OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı doğrultusunda dokümante edilmiş ve uygulanmaktadır.

İSG politikası ve hedefleri kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik periyodik olarak üst yönetim tarafından gözden geçirilmektedir.

Bu politikanın uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynaklar üst yönetim tarafından taahhüt edilmiştir.

İSG politikasının tüm OKYANUS GRUP çalışanları tarafından anlaşılmasını temin etmek , uygulanmasını ve etkinliğini denetlemek ve sürekli gelişimini sağlamak, birincil olarak Genel Müdür ve tüm OKYANUS GRUP personelinin sorumluluğundadır.

İŞG POLİTİKAMIZ

Okyanus Grup işin genel performansında iyileşme sağlayarak, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ve operasyonlarından etkilenen diğer insanları korumayı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder.

Okyanus Grup olarak biz çalışanlarımızın, alt-yükleniciler ve aileleri ve aynı zamanda ziyaretçilerimiz için risk ve potansiyel tehlikenin farkındayız ve bu tehlikenin tüm sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan parametreleri anlamaya yönelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim uygulanmalarını denetleyecek özellikte İSG Politikası hazırlanmış olup, 'sıfır kaza hedefine' ulaşmak için bahsedilen İş Sağlığı Güvenliği Politikasına sürekli bağlılık göstermekteyiz.

Okyanus Grup olarak biz çalışanlarımızın, alt-yükleniciler ve aileleri ve aynı zamanda ziyaretçilerimiz için risk ve potansiyel tehlikenin farkındayız ve bu tehlikenin tüm sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz.

Şirket İSG eğitim programımız her zaman güvenlik bilincini artıracak, güvenli çalışma uygulamalarını öğretecek ve çevreye bağlılığı artıracak kapsamdadır ve olacaktır. İSG El Kitabımızda pozitif İSG kültürünün gelişmesine yardımcı olmak için, organizasyonun açıkça anlaşılacağı tüm rolleri ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Okyanus'un aşağıdaki kavramların öneminin farkındadır:

Nitelikler (istihdam, eğitim ve danışmanlık)

Kontrol (komuta ve kontrol etmek, sorumluluk dağıtma)

İşbirliği(Bireyler ve gruplar arasında)

İletişim (yazılı ve sözlü)


OHSAS SERTİFİKAMIZ